Hybridní fotovoltaické elektrárny

Nabízíme dvě varianty hybridních fotovoltaických elektráren, jednofázové SC3.6, SC5.5 a třífázové SC10. Kapacita integrované baterie LiFePo4 o kapacitě 7,1 až 17.75kWh. Více systémů se dá spojit do jednoho o výkonu až 60kW a kapacitě baterií až 210kWh.

 • Airsun
  SC10

 • Nominální Výkon

  10kW

 • El. soustava

  3p N 400V 50Hz

 • Maximální vyrobený proud na fázi

  14.5 A

 • Maximální výkon panelů

  14.85 kWp

 • Rozvodnice hybridní fotovoltaiky

Díky ukládání přebytků elektrické energie do baterií maximalizuje naše hybridní fotovoltaická elektrárna úsporu tím, že v domácnosti využije maximum vlastní vyrobené energie.

 1. 1.Celý dům je zálohován, ne jen zvolené spotřebiče

  Díky velkému proudu, který může protékat ze sítě do spotřebičů, jsme schopni vřadit hybridní elektrárnu před celý dům. Tím je vše zálohováno v případě výpadku distribuční sítě a vyrobená elektřina může být spotřebována kdekoli. Při delším výpadku distribuční sítě lze ty nejhladovější spotřebiče odpojovat, v případě Tepelných čerpadel SunnyCold je vše zajištěno digitální komunikací mezi výrobky.

 2. 2.Vše potřebné je v jednom zařízení, čistá instalace

  Nikde nejsou dodělávány dodatečné rozvaděče spojené s jištěním fotovoltaických panelů, svodiči přepětí, pojistkou baterie a jištěním solárního měniče. Vše je obsaženo v jednom výrobku.

 3. 3.Používáme prověřené bezúdržbové baterie s dlouhou životností

  Zvolená technologie LeadCarbon baterií spojuje prověřenou a cenově dostupnou technologii olověných akumulátorů s podmínkami a počtem cyklů vhodným pro použití ve fotovoltaických systémech. V systémech s Lithiovou baterií volíme technologii LiFePo4, ta nabízí dvojnásobnou životnost o proti baterii LeadCarbon.

 4. 4.Jednotné uživatelské rozhraní, možnost sledování aktuálního výkonu a dalších ukazatelů

  Uživatel systémy spravuje v jednom rozhraní. Na přání vám vytvoříme účet, pomocí kterého se dostanete na vaše zařízení kdekoli ze světa.

 5. 5.Plné propojení s tepelným čerpadlem firmy SunnyCold

  Regulace je spojitá díky digitální komunikaci a invertorové technologii čerpadla. Nejedná se tedy jen o pouhé sepnutí nebo rozepnutí zdroje tepla nebo elektrického spotřebiče.

 6. 6.Nadstandardní péče o baterie

  Neděláme pouze o kontrolu stavu napětí baterie, systém dlouhodobě sleduje její stav. Dle stavu pak optimalizuje hloubku vybití a případně upřednostní baterii a dobije ji tak, aby v případě výpadku stále sloužila jako záloha. V zimních měsících je tedy hloubka vybití snížena, aby kapacita stále stačila na uložení přebytků a baterie stále zůstávala v dobrém stavu. S příchodem slunných dnů se hloubka vybití pomalu zvyšuje tak, aby byly baterie plně využity.

 7. 7.Bezplatný vzdálený dohled

  Umožňuje rozšíření záruk, průběžnou optimalizaci na mírů každé jedné instalace a včasnou reakci při servisním zásahu

 8. 8.Doživotní aktualizace softwaru

  Zařízení dostává aktualizace, které reagují na poslední trendy v oblasti soběstačnosti a výroby vlastní energie.

 9. 9.Zařízení používá plně hybridní měniče

  Měnič, který je přímo navrhnut pro tyto účely, volně kombinuje dostupné zdroje energie, umí dodávat najednou z baterie i solárních panelů. Nedochází k přepínání mezi jednotlivými zdroji elektřiny, ale k plynule kombinaci těchto zdrojů dle potřeb. Toto chování nijak neomezuje uživatele.

 10. 10.Měříme přesně, kolik můžeme ze slunce vyrobit

  Na střechu umisťujeme nejen panely, ale i kalibrované čidlo měřící solární záření. Tak systém v případě plné baterie a nízkého odběru spotřebiče ví, že může ze slunce vytěžit více. Tím může ovlivnit tepelné čerpadlo SunnyCold, sepnout další spotřebiče, nebo začít prodávat elektřinu do distribuční sítě.

 11. 11.Vše je certifikováno a zařazeno do dotačních programů

  Výkonové prvky, tedy měniče jsou certifikovány německou laboratoří a splňují podmínky pro zapojení do elektrické sítě kdekoli v Evropských zemích. Česká distribuční síť má své vlastní podmínky, které tyto zařízení splňují. Elektroinstalační materiál ve výrobcích SunnyCold je vyráběn firmou ABB. Baterie od Evropského dodavatele, který je využívá ve vlastních obdobných systémech.

 12. 12.Jistota i během nečekaných událostí

  Uvnitř systému je osazen automatický záskokový automat. V případě nenadálých událostí není dům závislý na jednom zařízení, ale je automaticky překlenut na napájení z distribuční sítě. Systém se pokusí sám nastartovat a tím se záskokový automat znovu přepne do původní polohy bez nutnosti zásahu uživatele. V případě kritických událostí systém uvědomí servis pomocí vzdálené správy, po tuto dobu však nijak neobtěžuje uživatele jeho výpadkem.

Ke stažení


Finance EU SC

Finance kontejner EU SC

Finance elektromobilita EU EV