Jak vykročit na cestu k energetické nezávislosti

Proč je dobré tyto systémy spojovat?

Tepelné čerpadlo vyrobí z 1kW elektřiny 3kW tepla. Elektrokotel vyrobí z 3kW elektřiny 3kW tepla. Z této logiky můžu pokrýt příkon tepelného čerpadla pro rodinný dům rozumně velkou fotovoltaikou na jeho střeše. Inverterové tepelné čerpadlo plynule pracuje se svým výkonem, díky tomu je Hybridní fotovoltaický systém, ze kterého je čerpadlo napojeno, taktéž plynule zatěžován a tím i jeho baterie. Tepelné čerpadlo je komfortní systém vytápění, nikde nic nepřikládáte, nečistíte, nerevidujete komíny, jen nastavíte teplotu. Rekuperace vzduchu navíc zužitkuje zbytkové teplo z výkonových částí fotovoltaického systému a bateriového úložiště.


Schéma systému Airsun

Proč ne jiné levnější síťové elektrárny, solární nebo fotovoltaické ohřevy vody?

Celý dům je napojen z hybridní fotovoltaiky, pokud mám v létě teplou vodu a teplo v místnosti, spotřebuji elektřinu v jakémkoli domácím spotřebiči. Tepelné čerpadlo je na rozdíl od jiných dohřevů plnohodnotným tepelným zdrojem, pokud sluníčko nesvítí, dům i čerpadlo využívají elektřinu z distribuční sítě. Hybridní fotovoltaická elektrárna se vám plynule stará o využití maximálního množství energie z vlastní výroby. Na rozdíl od síťové fotovoltaické elektrárny, která v poledne vše prodá a večer draze nenakoupí zpátky. Ta hybridní vás také jistí v době výpadku distribuční sítě.


Proč výrobek firmy SunnyCold?

Jako jediní vyrábíme zařízení, ve stejném designu a s jedním přehledným uživatelským rozhraním dostupným na jakémkoli zařízení kdekoli na světě. Nedostanete dvě odlišná zařízení, která vám někdo propojí pomocí dalšího nadřazeného systému, nebo logiky spínání pomocných kontaktů, kde budete muset mít několik uživatelských rozhraní. Naše zařízení digitálně komunikují a předávají si mezi sebou informace, které aktuálně potřebují. Děláme to jinak, do systému vnášíme bezpečnostní a zálohové prvky, které konkurence v základu nenabízí. V jednom systému je také integrována rekuperace vzduchu a nabíjení lektromobilů.


Co mi může být nainstalováno?

Solární fotovoltaické panely s ukládáním přebytku elektřiny do baterií. Tepelné čerpadlo starající se o ohřev užitkové vody a tepelnou pohodu v domě. Rekuperace vzduchu, která efektivně větrá a stará se tak o čerstvý vzduch v domácnosti. Nabíječka elektromobilů, která chytře využívá vlastní vyrobenou elektřinu. Vše v krytech stejného čistého designu. Tím Vám bude postaráno o výrobu tepla a o využití veškeré vyrobené elektřiny kdekoli ve vašem domě. Odolnost vůči výpadku distribuční sítě, tedy krátkodobý ostrovní režim.


Není to všechno nějak složité?

Není, jako zákazník přijdete minimálně do styku se zařízením, jednou nastavíte teplotu a je to. Zařízení reportují svůj stav do dohledového systému firmy SunnyCold, ve výjimečných případech o všem víme a můžeme tak reagovat.


Co když chci jen čerpadlo, nebo jen fotovoltaiku?

Není problém, každý výrobek pracuje samostatně. Vše je certifikováno a přihlášeno do dotačních programů. Nainstalujete jedno, a pokud uznáte za vhodné, tak z dotace, kterou vám vyřídí náš partner pořídíte zařízení druhé.
Nová Zelená Úsporám

Podpoří mne někdo v nákupu?

Na instalaci našich fotovoltaických systémů zídkáte dotace v rámci podoblastí C.3.3 - C.3.6 programu Nová zelená úsporám. Podle zvolené varianty je to od 40.000 Kč do 155.000 Kč. V Moravskoslezském kraji lze navíc dosáhnout 10% navýšení. Dotaci získáte jak na novostavbu, tak na rekonstrukci. Na instalaci tepelného čerpadla výměnou za neekologický zdroj tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) pak dostanete další podporu z podoblasti C.2.7 ve výši 65.000 Kč. Dotace C.3.8 pro fotovoltaické systémy spolupracující s tepelným čerpadlem je ve výši 155.00 Kč a lze ji kombinovat i s dotací C.2.7 na instalaci tepelného čerpadla, takže v součtu těchto dotací je to 220.000 Kč.. což je velice zajímavé. V rámci Operačního programu Životní prostředí můžete při výměně starého neeokologického kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo dostat 127.500 Kč. Při výměně kotle je tato dotace výhodnější, než Nová zelená úsporám. A vy podpoříte čistější vzduch i svojí peněženku.


Výkupy přebytků a dodávky energie vždy 100% z ekologických zdrojů

Ve spolupráci s Nano Energies a.s. je možné skrze naše tarify dostupné na ModerniEnergie.cz mít možnost prodat své přebytky do distribuční sítě. Na rozdíl od virtuálních baterií je systém transparentní, bez poplatku a omezení. Za jasně danou cenu nakoupíte a prodáte elektřinu. Obrovskou výhodou je to, že Nano Energies výkupem od ostatních zajistí to, že i elektřina vámi odebraná z distribuční sítě bude pocházet vždy z nízko emisních zdrojů elektřiny. Ceny těchto tarifů jsou ve většině případů výhodnější jak konkurenční vyrábějící elektřinu spalováním tuhých paliv.Ekologické systémy

Jak je to s ekologií fotovoltaických panelů?

Fotovoltaické panely jsou složeny z běžně v hojném množství dostupných surovin. Panel je tvořen ze skla, hliníku a minima mědi. Dle provedení je tu ještě hliník a plast. Všechny tyto suroviny se dají recyklovat s výtěžností blížící se 100%. Samotná recyklace je v běhu již několik let a zabývá se jí mnoho firem. Dovozce pak i platí recyklační poplatek při nákupu, který je započten do ceny nových panelů. Samotný panel pak vyrobí energii, která byla potřeba na jeho výrobu do dvou až čtyř let. Životnost panelů je v dnešní době výrobci garantována na 25let a funkčnost je (při snižující se efektivitě na cca 90%) zachována až 35 let. Panel tedy vyrábí přes 25let čistou elektřinu, po celou dobu není vyžadována žádná jeho údržba.


Co pak plyny v tepelných čerpadlech?

Již přes 15 let jsou zakázány freony, ty byli nahrazeny mnohem ekologičtějšími plyny, navíc je teplená čerpadlo uzavřený systém, plyny a oleje tak neunikají do okolí. Tepelné čerpadlo svým provozem snižuje energetickou potřebu zdroje tepla u výrobce elektrické energie a tím i celkové provozní náklady za vytápění v objektu. Tepelné čerpadlo z 60 až 70 % využívá přírodní energii. Přispívá ke snižování emisí tím, že samo žádné emise neprodukuje a zařízení vyrábějící potřebnou elektrickou energii pro chod tepelného čerpadla ji může vyrobit méně právě o tu část, kterou získá z přírodních zdrojů [Zdroj tzb-info.cz]. A tím se dostáváme znovu k prvnímu odstavci "Proč je dobré tyto systémy spojovat?", kde z 1kW čisté elektřiny vyrobíme další 2kW bez vytvoření dalších emisí.


Co bude se systémem do budoucna?

Systém vám bude po dobu své životnosti sloužit, vyrábět teplo a elektřinu. Snažíme se ho budovat tak, aby byl v budoucnu lehce servisovatelný a komponenty v něm zaměnitelné. Díky našemu vlastnímu řízení, vzdáleném dohledu a vzdálené aktualizaci bude systém moci využívat příležitosti, které aktuálně měnící se legislativa přinese. Systémy bude možné využívat ke stabilizaci distribuční sítě, sdílení energie mezi nimi, přispět ke konceptům Microgrids a tak zákazníkům umožnit další příjmy mimo samotnou úsporu energií. I díky tomu bude možné zákazníkům garantovat odběr energie vyrobené pouze z obnovitelných zdrojů, i když v místě jejich instalace budou z jejich pohledu brát elektřinu z distribuční sítě.